ПензијаИНФО

Београд, Карла Лукача 9 *** телефони: +381 (11) 2882-977 и +381 (63) 400-540
електронска пошта: info@penzijainfo.rs

ВЕСТИ: ПОЉОПРИВРЕДНИМ и ВОЈНИМ пензионерима јулски чек од уторка, 5. августа. *** Минимална цена рада 115 динара по сату.

Актуелно...

Савет ПЛУС

Ако сте проглашени за технолошки вишак, прочитајте наш Савет ПЛУС...
 

ОСНОВИЦЕ за грађане који сами плаћају доприносе за социјално осигурање, за уплате за август, септембар и октобар крећу се од 21.716 до 310.320 динара. Стопа доприноса је 26 одсто, а месечни издатак од 5.646 до 80.659 динара.

НАЈНИЖА основица за плаћање доприноса за уплате у августу, септембру и октобру износи 21.716 динара.

НАЈВИША основица за плаћање доприноса у aвгусту износи 309.960 динара.

ПРОСЕЧНА зарада исплаћена у јуну износила је 61.992 динара, што је за 1,7 одсто више него у мају. Просечна плата без пореза и доприноса била је 44.883 динара.

ЖЕНЕ ће у старосну пензију одлазити као и мушкарци, са 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања, од 2032. године. До тада ће се старосна граница подизати постепено – од 2015. по шест месеци годишње, а од 2023. по два месеца. Управо усвојеним изменама Закона о пензијско-инвалидском осигурању, уводи се могућност превременог пензионисања...даље

НАКНАДА погребних трошкова у јулу, августу и септембру износиће 36.466 динарa, за пензионере свих категорија.

ПОТРОШАЧКЕ цене у јуну биле су, у просеку, за 0,1 одсто веће у односу на мајске.. Највећи раст забележен је у групама Рекреација и култура, Одећа и обућа, Комуникације и транспорт. Цене су смањене у групама групама Намештај, покућство и текуће одржавање стана, Образовање и у групама Храна и безалкохолна пића, Алкохолна пића и дуван и Здравство. У односу на јун 2013. године, потрошачке цене су порасле за 1,3 одсто.

ПЕНЗИЈЕ и накнаде од априла 2014. повећане су за 0,5 одсто. Најнижа старосна и инвалидска пензија, од исплате за април износи, износи 13.288 динара, а највећи пензијски чек гласи на 121.670 ...даље

НЕОПОРЕЗИВА сума која се може уплатитити у добровољни пензијски фонд од фебруара износи 5.329 динара, уместо доскорашњих 5.214.

ОСНОВИЦА за плаћање доприноса за уметнике, свештенике, верске службенике и пољопривреднике у 2014. години износи 22.282 динара месечно.

ЗА наше држављане запослене у иностранству основица осигурања за 2014. годину износи 63.664 динара.

ЗА осигуранике по уговору, процењена годишња основица осигурања у 2014. години износи 3.850.101 динар.

ОД 1. јануара 2014.године жене у старосну пензију могу да иду са 35 година и осам месеци стажа осигурања и најмање 53 године и осам месеци старости или са 60 година живота, уз услов да имају бар 15 година стажа осигурања.

Мушкарци ће се пензионисати са 65 година и најмање 15 година стажа осигурања, као и са 40 година стажа осигурања и најмање 54 године и четири месеца живота.

За припаднике оба пола остаје могућност да оду у пензију са 45 година стажа осигурања, без обзира на старост.

ПЕНЗИЈЕ ће се од априла 2014. године повећати за 0,5 одсто, а од октобра за један проценат – предвиђено је управо усвојеним изменама Закона о пензијском и инвалидском осигурању. Повишица би у 2015.години требало да износи по пола процента, у априлу и октобру, а исто толико најстарији ће примити и у 2016.

ПЕНЗИЈАИНФО обележила је три године рада. У протеклом периоду најчешће су нам долазили грађани који имају проблем да докажу свој радни стаж, зато што им несавесни послодавци нису плаћали доприносе или што о томе нису водили прописану евиденцију. Додатни проблем је што су многа предузећа у међувремену приватизована или угашена, а документација расута на више адреса и није јој лако ући у траг.

СКУПШТИНА Србије усвојила пакет измена пореских прописа којима се стопа доприноса за пензијско-инвалидско осигурање са досадашњих 22 повећава на 24 одсто. Порез на зараде је, са 12, смањен на 10 процената, док ће неопорезиви део износити 11.000 динара, уместо 8.876.

СТАРОСНА граница за повлачење и располагање средствима уложеним у добровољне пензијске фондове повећана је са 53 на 58 година... даље

СКУПШТИНА Србије усвојила Предлог измена и допуна Закона о пензијском и инвалидском осигурању чија је примена почела 1. јануара 2011. године. Најважније измене...даље

 

ВАША ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Осигураници
Послодавци
Пензионери
ПензијаИНФО
и на Фејсбуку!

v.21.447